February 22, 2021

យុទ្ធសាស្រ្តតម្លៃ 𝐃𝐄𝐂𝐎𝐘 𝐄𝐅𝐅𝐄𝐂𝐓

នៅពេលដែលមានជម្រើសតែពីរ អតិថិជននឹងមានទំនោរសម្រេចចិត្តស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែជាមួយ Decoy Effect នៅពេលអតិថិជនត្រូវបានផ្តល់ជូននូវជម្រើសមួយផ្សេងទៀត ពួកគេនឹងមានទំនោរជ្រើសយកជម្រើសដែលមានតំលៃថ្លៃជាងគេ។
February 22, 2021

យុទ្ធសាស្រ្តតម្លៃ 𝐃𝐄𝐂𝐎𝐘 𝐄𝐅𝐅𝐄𝐂𝐓

នៅពេលដែលមានជម្រើសតែពីរ អតិថិជននឹងមានទំនោរសម្រេចចិត្តស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែជាមួយ Decoy Effect នៅពេលអតិថិជនត្រូវបានផ្តល់ជូននូវជម្រើសមួយផ្សេងទៀត ពួកគេនឹងមានទំនោរជ្រើសយកជម្រើសដែលមានតំលៃថ្លៃជាងគេ។
February 22, 2021

យុទ្ធសាស្រ្តតម្លៃ 𝐃𝐄𝐂𝐎𝐘 𝐄𝐅𝐅𝐄𝐂𝐓

នៅពេលដែលមានជម្រើសតែពីរ អតិថិជននឹងមានទំនោរសម្រេចចិត្តស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែជាមួយ Decoy Effect នៅពេលអតិថិជនត្រូវបានផ្តល់ជូននូវជម្រើសមួយផ្សេងទៀត ពួកគេនឹងមានទំនោរជ្រើសយកជម្រើសដែលមានតំលៃថ្លៃជាងគេ។