ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

អុំីម៉ែល

លេខទូរស័ព្ទ

តេឡេក្រាម

ទីតាំង

អតីតអាគារ វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា ជាន់ទី២ ដែលស្ថិតនៅអាគារលេខ ៥០ កែងផ្លូវលេខ៥១៦ និងផ្លូវលេខ៣៣៥ ភូមិ៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ។

Mr. Torn Hor

Program Communication

Send us a Message

    Scroll to Top