សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្វីទៅជាកម្មវិធី ប៊ី អាយ អូ (BIO Program)?

BIO Program​ គឺជាកម្មវិធីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មដែលផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើងដោយសមាគមក្លិបអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញអាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងស្រុកឲ្យឈានទៅមួយកម្រិតទៀតតាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសំរាប់សហគ្រិន ការជួយណែនាំ ការពិគ្រោះយោបល់ និងឱកាសដើម្បីទទួលបានមូលនិធិវិនិយោគឬហិរញ្ញប្បទាន។​

តើ BIO Program មានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

កម្មវិធីនេះមានរយៈពេលប្រហាក់ប្រហែល ០៥​ ខែ។

ប្រសិនបើកម្មវិធីកំពុងដំណើរការ តើខ្ញុំនៅតែអាចចូលរួមបានទេ?

អ្នកនៅតែអាចចូលរួមបាន។​អ្នកអាចចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាដែលអ្នកមិនបានចូលរួមនៅវគ្គក្រោយ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីចូលរួម BIO Program?

ដំបូង​អ្នកត្រូវ​ចុះឈ្នោះដោយបំពេញពាក្យស្នើសុំចូលរួម (អាចរកពាក្យស្នើសុំចូលរួមនៅក្នុងលក្ខ័ណ្ឌចូលរួមកម្មវិធី)។​ បន្ទាប់មកដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារដែលត្រូវតម្រូវ។ ក្រុមការងារនឹងធ្វើការទាក់ទងអ្នកសម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃ និងធ្វើការសម្ភាសន៍។

ទាក់ទងនឹងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលា​ តើវាកើតឡើងជាធម្មតានៅថ្ងៃណា?

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាភាគច្រើននឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ (យ៉ាងច្រើនពីរដងក្នុងមួយខែ)។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលា?

អ្នកអាចបញ្ចូនអ្នកតំណាងជំនួសដោយគ្រាន់តែជូនដំណឹងដល់ក្រុមការងារ BIO ហើយត្រូវប្រាកដថាអ្នកដែលអ្នកបញ្ចូនមកគាត់អាចយល់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងមិនលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យខកខានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាច្រើនទេ។

បើខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកសមាគមក្លិបអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាទេ (CIC) តើខ្ញុំអាចចូលរួម​ BIO Program​ បានដែរឬទេ?

BIO Program​ គាំទ្រដោយសមាគមក្លិបអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា។​ ដោយការចូលរួម BIO Program អ្នកនឹងក្លាយជាសមាជិកទូទៅនៃសមាគមក្លិបអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។កម្មវិធីនេះបើកសម្រាប់សាធារណៈ​ ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកបំពេញទៅតាមនឹងលក្ខខ័ណ្ឌចូលរួមកម្មវិធី អ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ចូលរួមកម្មវិធី។

តើអ្នកចូលរួមទាំងអស់នឹងទទួលបានវគ្គប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មពីអ្នកជំនាញដែរឬទេ?

អ្នកចូលរួមទាំងអស់នឹងទទួលបានវគ្គប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មពីអ្នកជំនាញ​​ (ជាក្រុម​ ឬ មួយទល់​មួយ)។

តើអ្នកចូលរួមអាចជួបអ្នកជំនាញបានប៉ុន្មានម៉ោង ឬវគ្គ?

អ្នកចូលរួមអាចទទួលបានវគ្គប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មពីអ្នកជំនាញ​​ជាក្រុមប្រហែល ២ដថង ឬ វគ្គប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មពីអ្នកជំនាញ​​មួយទល់​មួយ​ ប្រហែល ២ម៉ោង។

តើខ្ញុំនឹងទទួលបានទុនបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធី BIO Program ទេ?

យើងមិនធានាថាអ្នកនឹងត្រូវតែទទួលបានទុននេះទេ។ ប៉ុន្តែដៃគូសហការរបស់យើងនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដូចជា៖
   ១. CiC Capital ៖ មូលបត្របំណុលឯកជន (រហូតដល់៥០០០០ដុល្លា) និង មូលបត្របំណុលកម្មសិទិ្ធ (ពី ៥០០០០ដុល្លាទៅ១៥០០០០០ដុល្លា)
   ២. CiC Plc ៖ ការវិនិយោគជាយុទ្ធសាស្ត្រ (សមាជិកអាចសិក្សាពីជម្រើសនៃការរួមបញ្ចូលគ្នា និងការទិញយកក្រុមហ៊ុនជាមួយ CiC Plc)
   ៣​. បណ្តាញវិនិយោគិនកម្ពុជា (CAIN) ៖ សមាជិកមានឱកាសក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញស្វែងរកទុនពីវិនិយោគិនបែបបុគ្គលសម្រាប់ទុន ចាប់ពី ១៥០០០ដុល្លា។
   ៤ . ដៃគូផ្សេងៗទៀត ដូចជា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ(ARDB) ដែលមានគម្រោងធានាឥណទានផ្តោតលើវិស័យកសិកម្ម។

Scroll to Top